Сотрудничество

Bērnu izklaides centrs "KidZone" SIA “ENJOY”

SIA “ENJOY” noslēgts līgums Nr.BIZIN-I-2019/141 ar LIAA par inkubācijas atbalsta saņemšanu ERAF projekta Nr. 3.1.1.6/16/I/001 “Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators” ietvaros.