Правила центра

Lai izklaides centra apmeklējums nepārvērstos nepatīkamā pieredzē, lūdzam rūpīgi iepazīties ar “Kidzone” iekšējās kārtības noteikumiem.

 1. Katrai personai, kura lieto batutus, ir obligāti jāaizpilda un jāparaksta “Kidzone” atrunas apliecinājums.
 2. Personām, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu, atrunas apliecinājumu paraksta kāds no vecākiem vai aizbildnis.
 3. Bērnam, kurš nav sasniedzis 3 gadu vecumu, batutus lietot ir aizliegts.
 4. Bērns (-i), kurš nav sasniedzis 6 gadu vecumu, nedrīkst viens pats atrasties batutu zonā. Pilngadīga vecāka vai aizbildņa uzraudzība ir obligāta.
 5. Personām, kuras nav sasniegušas 10 gadu vecumu, ir jāatrodas vecāka vai aizbildņa uzraudzībā un jābūt pieskatītām.
 6. Personai, kuras svars pārsniedz 80 kg, batutus lietot ir aizliegts.
 7. Izklaides centrs nepiedāvā bērna (-u) aprūpes pakalpojumus.
 8. Personas alkohola vai narkotisko vielu ietekmē nedrīkst atrasties batutu zonā.
 9. Uz batutiem nedrīkst lēkāt grūtnieces, kā arī cilvēki ar veselības traucējumiem.
 10. Apmeklētāji nedrīkst sēdēt vai gulēt uz batutiem. Ja ir nepieciešama atpūta, tad ir jāpamet batutu zona.
 11. Grūstīšanās, cīkstēšanās, skriešana un jebkāda veida spēles un sacīkstes ir stingri aizliegtas.
 12. Apmeklētāji nedrīkst aiztikt, rāpties, atbalstīties vai karāties uz jebkuras no augšējiem paliktņiem vai tīkliem batutu platības iekšienē.
 13. Vienmēr lēkājiet un piezemējaties uz divām kājām un nekad nelēkājiet vai nepiezemējaties uz paliktņiem. Nekad nepiezemējaties uz galvas.
 14. Ja Jūs krītat, mēģiniet turēt rokas, kājas un galvu pēc iespējas tuvāk savam ķermenim, lai ķermenis iegūst bumbas formu.
 15. Uz viena batuta vienlaicīgi drīkst atrasties tikai viena persona.
 16. Salto vai citi triki virs paliktņiem ir aizliegti.
 17. Uz batutiem nav atļauts atrasties ar jostu sprādzēm, apģērbu kniedēm, rotaslietām, atslēgu ķēdēm vai citiem asiem priekšmetiem.
 18. Uz batutiem var atrasties zeķēs (atrasties basām kājām vai apavos ir aizliegts).
 19. Batutu zonā aizliegts atrasties ar ēdieniem un dzērieniem.
 20. Nekad nemēģiniet paveikt kādas aktivitātes, kuras ir pāri Jūsu personīgajām spējām.
 21. Uz paliktņiem nedrīkst lēkāt, sēdēt vai stāvēt.
 22. Nekad nemēģiniet paveikt trikus, kurus Jūs neesiet apmācīti veikt. Tas ir bīstami!
 23. Administratoram ir tiesības Jūs izraidīt no batutu zonas bez iespējas nākt atpakaļ, ja pēc brīdinājuma izteikšanas atkārtoti tiek pārkāpti lietošanas noteikumi, kā arī citos gadījumos (ja tiek pakļauta briesmām Jūsu vai citu apmeklētāju veselība).

Правила использования батута

C сопровождающим - да!

Без сопровождающего - нет!

Свыше 80 кг - нет

С аксессуарами - нет!

Босиком - нет!

В обуви - нет!

Прыгать по одному!

С едой - нет!

Не залезать на конструкции!

Не залезать на сетку!

Не выбрасывать!

Не выносить!

Papildu porolona baseina drošības noteikumi

 1. NEPIEZEMĒTIES uz galvas vai kakla. Nenirt!
 2. NELEKT porolonu baseinā, kamēr piezemēšanās zona nav brīva.
 3. Vienmēr tikai viens lēcējs uz batutu līnijas.
 4. Salto ir aizliegti.
 5. NESPĒLĒTIES ar porolonu kubiem, neslēpieties zem tiem.
 6. Iztukšot kabatas pirms lēkšanas porolonu baseinā.

Pamest porolonu baseinu pēc piezemēšanās tiklīdz tas ir iespējams.


Priecāsimies kopā ar Jums un Jūsu bērniem par lieliski pavadītu laiku „Kidzone”!

Iebildumi par “Kidzone” izklaides centra lietošanas noteikumu nepamatotību netiek pieņemti. Nopērkot apmeklējuma biļeti “Kidzone” izklaides centrā, uzskatām, ka klients ir piekritis ievērot mūsu iekšējās kārtības noteikumus.